Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Μάσκα: Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να την φοράς στο αυτοκίνητο

Οι νέες διευκρινήσεις του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση στα ιδιωτικά οχήματα μπορούν να επιβαίνουν άτομα της ίδιας οικογένειας (νοικοκυριού), περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων της οικογένειας, ανάλογα με τη χωρητικότητα του οχήματος, χωρίς τη χρήση μάσκας.

Στα ιδιωτικά οχήματα μπορούν να επιβαίνουν άτομα από διαφορετικά νοικοκυριά, ανάλογα με τη χωρητικότητα του οχήματος, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας.

Για τις μετακινήσεις με ιδιωτικά οχήματα (δηλ. που δεν είναι “δημόσιας χρήσης”, όπως λεωφορεία και ταξί), για την περίπτωση μετακίνησης για σκοπούς εργασίας, εκτός από τη χρήση μάσκας που είναι υποχρεωτική, συστήνονται τα ακόλουθα:

Η μαζική κοινή μετακίνηση με το ίδιο όχημα προσώπων που δεν διαμένουν στο ίδιο σπίτι θα πρέπει, όπου είναι πρακτικά δυνατό και εφικτό, να αποφεύγεται.

Το πιο πάνω ισχύει είτε αν το όχημα ανήκει στην εταιρεία/εργοδότη και μετακινούνται με αυτό εργαζόμενοι προς και από την εργασία ή από τη βάση της εταιρείας προς την εργασία τους και αντίστροφα, είτε αν το όχημα ανήκει σε κάποιον από τους εργαζόμενους και μετακινεί με αυτό συναδέλφους του για τον ίδιο σκοπό.

Φωτογραφία: istock

Διάβασε ακόμη