Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Διαγωνισμός: Η Madame Figaro σου χαρίζει μια οικολογική τσάντα

Μια δημιουργία της Αριάνας Ντέμιαν, ιδιοκτήτρια του κυπριακού brand Canvag.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τον ένα χρόνο της mfportal.primetel.cloud, και σε συνεργασία με το κυπριακό brand Canvag, κάνουμε δώρο σε μία τυχερή αναγνώστρια μία συλλεκτική, οικολογική και fashionable τσάντα που φέρει τη λέξη-σύμβολο “Femme”, με έμπνευση τη σύγχρονη έννοια της θηλυκότητας.

Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να επισκεφθείς τον λογαριασμό της mfportal.primetel.cloud στο instagram και να κάνεις τα ακόλουθα βήματα: follow την @mfportal.primetel.cloud & @canvag.eu και tag 1 άτομο της επιλογής σου σε σχόλιο. Έγκυρες συμμετοχές μέχρι τις 23 Μαρτίου 2022.

Διάβασε πιο κάτω τους όρους χρήσης του μεγάλου διαγωνισμού της Madame Figaro

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ (‘Διοργανώτρια’) προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο ‘MF portal διαγωνισμός’ (εφεξής ‘Διαγωνισμός’).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16.03.2022, ώρα 10:00 έως και 23.03.2022, ώρα 23.59 (‘Διάρκεια’).

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα βήματα όπως έχουν αναρτηθεί σε ποστ στο Instagram της Madame Figaro, δηλαδή να κάνει Like την ανάρτηση στο Ιnstagram και Comment/tag ένα άτομο της επιλογής του. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.

6. Η Κλήρωση, που θα γίνει την Πέμπτη 24.03.22, θα αναδείξει έναν (1) νικητή για μία συλλεκτική, οικολογική και fashionable Canvag τσάντα φτιαγμένη από καμβά. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχών.

7. Δώρο: Μία (1) συλλεκτική, οικολογική και fashionable Canvag τσάντα φτιαγμένη από καμβά. Η τσάντα φέρει τη λέξη-σύμβολο «Femme», με έμπνευση τη σύγχρονη έννοια της θηλυκότητας.

8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων: Η νικήτρια θα ανακοινωθεί με comment κάτω από το post του διαγωνισμού στο Instagram της Madame Figaro, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την νικήτρια του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση του δώρου του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση του δώρου στους νικητές. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγές και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή εκ της αξιοποίησης του Δώρου πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

13. Οι νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.

14. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζομένου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 12 μηνών, εκτός εκείνα των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

16. Με την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα mfportal.primetel.cloud και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Διάβασε ακόμη