Πέμπτη, 29 Ιουλίου, 2021

Άρθρα για : EU COVID -19

Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το πράσινο πιστοποιητικό “EU COVID-19”

Σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ, οι κάτοχοι πιστοποιητικού EU COVID-19 δεν πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως καραντίνα, αυτο-απομόνωση ή άλλα...