Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Άρθρα για : ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το πράσινο πιστοποιητικό “EU COVID-19”

Σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ, οι κάτοχοι πιστοποιητικού EU COVID-19 δεν πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως καραντίνα, αυτο-απομόνωση ή άλλα...