Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Άρθρα για : ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή είναι η νέα κατηγοριοποίηση χωρών από 19 Αυγούστου

Υποβαθμίστηκαν δώδεκα, αναβαθμίστηκε μία. Σε επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19, προέβη η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας,...

Αυτή είναι η νέα κατηγοριοποίηση χωρών

Σε επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19, προέβη η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, τροποποιήσεις που τίθενται...

Covid-19: Aυτή είναι η νέα κατηγοριοποίηση χωρών από 8 Ιουλίου

Η ταξινόμηση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας στις Κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί ή...