Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Στη Δρ Πόπη Κανάρη το βραβείο ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά 2019

Το βραβείο απένειμαν ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, και ο Ισίδωρος Μακρίδης μέλος Δ.Σ της ΟΠΑΠ Κύπρου. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων, που ανήλθαν στις €5.040, δόθηκαν στη Δρ Πόπη Κανάρη, η οποία θα διαθέσει το χρηματικό ποσό στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα του ΔΣ, του οποίου προεδρεύει.

WHO IS WHO: Πριν από την αφυπηρέτησή της ως Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους το 2000, έγινε μέλος του Δ.Σ. του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος (ΚΙ ). Το 2005 με δική της πρωτοβουλία και συντονισμό των Ροταριανών Ομίλων δημιουργήθηκε το Ροταριανό Δημόσιο Αρχείο Ομφάλιου Λώρου. Από το 2011 προεδρεύει αφιλοκερδώς του Δ.Σ. του ΚΙ, ενός από τα καλύτερα κέντρα στον τομέα της αιματοογκολογίας στον κόσμο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019: Το ΚΙ εγκαινίασε ένα Διαγνωστικό και Ερευνητικό Κέντρο για τον παιδικό καρκίνο με τη βοήθεια διαχρονικών συμμάχων του στηρίζοντας έτσι την κλινική εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών με σκοπό τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας. Επίσης, συνίδρυσε το νέο Ερευνητικό Ινστιτούτο Καρκίνου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, που θα ανεγερθεί με τη χορηγία της οικογένειας Γιώργου Δαυίδ.

Διάβασε ακόμη