Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Παράταση των μέτρων για την πανδημία αποφάσισε το Υπουργικό

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρία, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισινού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο “αποφασίστηκε, η παράταση των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2021″.

Οι υπόλοιπες αποφάσεις

Η κυρία Παρισινού πρόσθεσε ότι με άλλη απόφαση του και “μέσα στο πλαίσιο του αυστηρού ελέγχου για τις δαπάνες του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου που αφορά το Σχέδιο”.

Συγκεκριμένα ενέκρινε τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ η οποία θα είναι η Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου. Αποκλειστική της ευθύνη θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, το Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας για την Επιστημονική Υποστήριξη για την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ). Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια από 22.9.2021, με πενταετή ισχύ, και δικαίωμα ανανέωσης μέχρι το 2029. Θα χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Πρόγραμμα Θάλεια).

Το Μνημόνιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Μνημονίου θα παρέχεται υποστήριξη στα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους προτεινόμενους κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών διευκολύνσεων υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής. Οι κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Πηγή: Sigmalive

Φωτογραφία: istock

Διάβασε ακόμη