Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024

Μπορώ να κάνω ανύψωση στους μαστούς μου με τη χρήση σιλικόνης;

H πλαστικός και ογκοπλαστικός χειρουργός, Δρ. Γεωργία Κουλέρμου απαντά στο ερώτημα που συχνά απασχολεί πολλές γυναίκες.

Πολύ συχνά μου απευθύνουν στο ιατρείο αυτή την ερώτηση. Γυναίκες οι οποίες έχουν χαλαρούς ή πεσμένους μαστούς και επιθυμούν να κάνουν ανύψωση ζητούν να μάθουν αν αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα ένθεμα, δηλαδή μια σιλικόνη.

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Οι σιλικόνες  χρησιμοποιούνται σε μικρούς μαστούς και έχουν σαν στόχο την αύξηση του μεγέθους τους.

Στη περίπτωση όμως που έχουμε χαλαρούς μαστούς, συνήθως χαλαρώνουν μετά την εγκυμοσύνη και τους θηλασμούς, μετά την απώλεια βάρους και με τη πάροδο του χρόνου, αυτό που χρειάζεται είναι ανύψωση των μαστών.

Διάβασε ακόμη – Kαταπολέμησε την κουρασμένη και σκληρή έκφραση του προσώπου

Η ανύψωση μπορεί να γίνει με χειρουργικές τεχνικές που απαιτούν περισσότερες τομές από αυτές της τοποθέτησης σιλικόνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σιλικόνες για να αυξήσουν τον όγκο των μαστών εφόσον πρόκειται για άδειους μαστούς.

Παρόλα αυτά στην περίπτωση που έχουμε μικρή πτώση μπορεί να πετύχουμε ανόρθωση και με τη χρήση σιλικόνης.

Άρα, ανόρθωση των μαστών επιτυγχάνεται με τη χρήση χειρουργικών τεχνικών, εκτός από την περίπτωση μικρής πτώσης που μπορεί να γίνει και με τη χρήση σιλικόνης.

Τέλος, σιλικόνες χρησιμοποιούνται για την αυξητική των μαστών. Συχνά στις ανορθώσεις μπαίνουν και σιλικόνες για την αύξηση του όγκου ενός άδειου μαστού.

Ευχαριστίες στη Δρ. Γεωργία Κουλέρμου, πλαστικός και ογκοπλαστικός χειρουργός, www.georgiakoulermou.com, Instagram: dr. georgiakoulermou, Facebook: Dr. Georgia Koulermou, τηλ. 99657810.

Διάβασε ακόμη