Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

“Η Ελλάδα ελεύθερη”: Έκθεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου διοργανώνει, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο και την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, την έκθεση εγγράφων “Η Ελλάδα ελεύθερη: Αναγνώριση και σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων”.

Προς επίτευξη της ανεξαρτησίας, δεν αρκούσαν οι νίκες στο πεδίο της μάχης. Η αναγνώριση από τα υπόλοιπα κράτη και η σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με αυτά, ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί η Ελλάδα πραγματικά ανεξάρτητη. Στην έκθεση παρουσιάζονται έγγραφα από την αρχειακή συλλογή της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, τα οποία περιγράφουν την πορεία της αναγνώρισης του νέου ελληνικού κράτους από τα υπάρχοντα κράτη κατά τη διάρκεια του Αγώνα και τα πρώτα χρόνια μετά, τη σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με αυτά και τη δημιουργία προξενικού δικτύου. Τα έγγραφα που παρουσιάζονται καλύπτουν την περίοδο περίπου έως το 1840.

Διάρκεια: 10 Σεπτεμβρίου 2021  – 10 Ιανουαρίου 2022

Είσοδος ελεύθερη

Info: Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (ισόγειο), Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, www.boccf.org, τηλ.: 22128157

Διάβασε ακόμη