Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Αστρολογικές προβλέψεις (25/08)

Η δύναμή σου σε μεταμορφώνει.

Στις 25 Αυγούστου ο Άρης, από την 28η μοίρα της Παρθένου, θα σχηματίσει όψη τριγώνου με τον Πλούτωνα, από τον Αιγόκερω. Έτσι όσοι έχουν πλανήτες ή ωροσκόπο στο τελευταίο πενθήμερο της Παρθένου, του Αιγόκερω, του Ταύρου, των Ιχθύων και του Καρκίνου, δέχονται επιρροή της όψης.

Η σύνδεση αυτή μεταξύ του Άρη και του Πλούτωνα δείχνει μια ενθουσιώδη και ισχυρή ενέργεια, που οδηγεί σε μεγάλες μεταμορφώσεις και προκλήσεις.

Ο Άρης συμβολίζει τον εσωτερικό μας πόλεμο, την αποφασιστικότητα και την έμπνευση, ενώ η Παρθένος αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, την πρακτικότητα και την ανάγκη για τάξη και οργάνωση.

Ο Πλούτωνας συμβολίζει την εξουσία, τη μεταμόρφωση, την αποκάλυψη και την εσωτερική δύναμη, ενώ ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο που σχετίζεται με την αποφασιστικότητα και την επιδίωξη των στόχων.

Το τρίγωνο μεταξύ τους δημιουργεί μια δυναμική συνέργεια, όπου η προσπάθεια και η δράση μπορούν να οδηγήσουν σε βαθιές εσωτερικές μεταμορφώσεις και αλλαγές.

Ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει την ανάγκη μας για τελειότητα και ακρίβεια, ενώ ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω αναδεικνύει την επιθυμία μας να επιτύχουμε και να εξουσιάσουμε. Το τρίγωνο μεταξύ τους δημιουργεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό εσωτερικής δύναμης, αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας.

Αυτή η αστρολογική όψη μαρτυρά μια περίοδο δυναμικής δράσης, μεγάλων αλλαγών και ευκαιριών. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτή τη σύνδεση, μπορεί να αισθάνονται, ότι έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να ανατρέψουν πεπαλαιωμένες καταστάσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους. Με αυτήν την όψη μπορεί να νιώθετε αποφασιστικοί, ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε προκλήσεις.

Συνοψίζοντας, το τρίγωνο μεταξύ του Άρη, από την Παρθένο και του Πλούτωνα, από τον Αιγόκερω, είναι μια ισχυρή αστρολογική σύνδεση που δημιουργεί δυναμική, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Είναι μια περίοδος που ενθαρρύνει τη δράση, τη μεταμόρφωση και την ανακάλυψη κρυφών αληθειών. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτήν τη σύνδεση μπορεί να αναζητούν νέους τρόπους δράσης, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να επιδιώκουν τη μεταμόρφωση του εαυτού τους. Είναι μια περίοδος ευκαιριών και εσωτερικής δύναμης, που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές και προσωπική εξέλιξη.

Έξτρα τιπ της όψης, εγείρει δυνατά σεξουαλικά πάθη και μοναδικές στιγμές πάθους.

Κριός

Κριαράκια μου, η επίδραση αυτής της όψης ανάμεσα στον 6ο και 10ο ηλιακό σας Οίκο θα είναι σημαντική και θα συντελέσει στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και αντιμετωπίζετε την εργασία και την επαγγελματική σας πορεία.

Ο 6ος Οίκος αντιπροσωπεύει την υπηρεσία, την υγεία και την καθημερινή ρουτίνα, ενώ ο 10ος Οίκος αφορά την καριέρα, την κοινωνική θέση και την επαγγελματική φήμη. Η όψη αυτή λοιπόν δημιουργεί μια σύνδεση ανάμεσα στην εργασία και την καριέρα, με επιρροές από τον Άρη και τον Πλούτωνα.

Η επίδραση αυτής της όψης μπορεί να φέρει έναν έντονο παθητικό χαρακτήρα στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την εργασία και τις καθημερινές υποχρεώσεις σας. Μπορεί να αναδείξει την επιθυμία για εξουσία και έλεγχο στον επαγγελματικό χώρο, καθώς και την ανάγκη για ακρίβεια και τελειότητα στην εκτέλεση των καθημερινών σας καθηκόντων.

Αυτή η όψη ακόμη μπορεί να σας ενθαρρύνει, να επιδιώξετε την εξέλιξη και την πρόοδο στον επαγγελματικό σας χώρο και να είστε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας και στην επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων. Ταυτόχρονα μπορεί να εμπνεύσει την ανάγκη για οργάνωση και δομημένη προσέγγιση στην εργασία σας, προκειμένου να επιτύχετε την ακρίβεια και την τελειότητα.

Ταύρος

Ταυράκια μου, αυτή η όψη πραγματοποιείται μεταξύ του 5ου και 9ου ηλιακού σας Οίκου. Η επίδρασή της θα είναι σημαντική στον τομέα της δημιουργικότητας, της εκπαίδευσης και των προσωπικών πεποιθήσεων.

Ο 5ος Οίκος αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τον έρωτα, ενώ ο 9ος Οίκος αφορά τις προσωπικές πεποιθήσεις, την πνευματικότητα και την ευρύτερη πνευματική ανάπτυξη. Συνδέονται με αυτόν τον τρόπο η εσωτερική δημιουργική έκφραση και η πνευματική αναζήτηση.

Μπορεί να ενισχύσει η σύνδεση αυτή τη δημιουργική έκφραση και την αναζήτηση για νέες εμπειρίες και γνώσεις. Μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε διάφορους τομείς, όπως η τέχνη, η μουσική και η γραφή. Αυτή η όψη μπορεί να δώσει έμφαση στην ανάγκη για έκφραση του παιδικού και δημιουργικού σας εαυτού, καθώς και στην αναζήτηση ευχαρίστησης από τη ζωή και τον έρωτα.

Επιπλέον, αυτή η όψη μπορεί να ενθαρρύνει την αναζήτηση γνώσης και πνευματικής ανάπτυξης. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτήν τη σύνδεση μπορεί να έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την επέκταση των γνώσεών τους. Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση, ότι η πνευματική ανάπτυξη και οι προσωπικές πεποιθήσεις πρέπει να ανανεωθούν και να εμπλουτιστούν.

Δίδυμοι

Διδυμάκια μου, η όψης αυτή μεταξύ του 4ου και 8ου ηλιακού σας Οίκου θα επηρεάσει τον τομέα της οικογένειας και θα υπάρχουν μυστικές αποκαλύψεις.

Ο 4ος Οίκος αναφέρεται στο σπίτι, την οικογένεια και την έδρα, ενώ ο 8ος Οίκος αφορά στις μεταμορφώσεις και στις οικονομικές ανταλλαγές, σε δάνεια και σεξουαλικά πάθη. Η σύνδεση του Άρη με τον Πλούτωνα δημιουργεί μια δυναμική μεταξύ της οικογενειακής ζωής, των προσωπικών συναισθημάτων και των εντατικών αλλαγών.

Μπορεί να φέρει έντονες συναισθηματικές αναταράξεις στον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού. Ακόμη και να αποκαλύψει κρυφές δυνάμεις και διαδικασίες που επηρεάζουν την οικογενειακή δυναμική και τις προσωπικές σας σχέσεις. Ενδέχεται να αναδειχθούν ζητήματα εξουσίας, κληρονομικών ζητημάτων και ασφάλειας που επηρεάζουν την οικογενειακή σας ζωή.

Πέρα από τον τομέα της οικογένειας, αυτή η όψη επηρεάζει επίσης τις υπόγειες αποκαλύψεις και τις οικονομικές συναλλαγές. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για ανακάλυψη κρυφών αληθειών, ανανέωση και μεταμόρφωση. Τέλος, μπορεί να δημιουργήσει έντονα συναισθηματικά και οικονομικά γεγονότα που αναδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές και ανασύσταση.

Καρκίνος

Καρκινάκια μου, η επίδραση αυτής της όψης μεταξύ του 3ου και 7ου ηλιακού σας Οίκου θα φανεί στον τομέα των επικοινωνιών, των σχέσεων και των συνεργασιών.

Ο 3ος Οίκος αντιπροσωπεύει τις επικοινωνίες, την εκμάθηση και τις σύντομες μετακινήσεις, ενώ ο 7ος Οίκος αφορά τις σχέσεις, τις συνεργασίες και το γάμο. Η όψη αυτή δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ της επικοινωνίας και των συνεργασιών.

Το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα μπορεί να επηρεάσει τις επικοινωνίες σας, καθώς και τις σχέσεις που διατηρείτε με άλλους ανθρώπους. Μπορεί να δημιουργήσει έναν δυναμικό χώρο για διάλογο, ανταλλαγή ιδεών και επικοινωνία. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει την ανάγκη για μάθηση και αναζήτηση γνώσης, καθώς και την επιθυμία να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους άλλους.

Αυτή η όψη μπορεί να επηρεάσει επίσης τις σχέσεις σας και τις συνεργασίες που έχετε με άλλους ανθρώπους, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισορροπημένων και αμοιβαία επωφελών επαφών, καθώς και την αναζήτηση συνεργασιών που είναι αποδοτικές και αρμονικές. Τέλος μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα συνεργασίας και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Λέων

Λιονταράκια μου, αυτή η όψη σχηματίζεται μεταξύ του 2ου και 6ου ηλιακού σας Οίκου και θα επηρεάσει τον τομέα των χρηματοοικονομικών και της υγείας.

Ο 2ος Οίκος αφορά τα χρήματα, την περιουσία και τις υλικές αξίες, ενώ ο 6ος Οίκος αναφέρεται στην υγεία, στην υπηρεσία και στην καθημερινή εργασία. Δημιουργείται  μία σχέση μεταξύ των χρημάτων, της υγείας και της καθημερινής εργασίας.

Σίγουρα θα επηρεαστούν οι οικονομικές πτυχές της ζωής σας. Το πιθανότερο είναι, να φέρει αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στην αντίληψή σας για την περιουσία. Ενδέχεται να αυξήσει τη σημασία που δίνετε στην οικονομική ασφάλεια και την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα. Πιθανώς να επηρεάσει τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα χρήματά σας και τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την αξία των υλικών αγαθών.

Επιπλέον, αυτή η όψη μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ευημερία σας. Θα δίνετε μεγαλύτερη σημασία στη φροντίδα του σώματος και στην ψυχική ευεξία. Ενδέχεται να ενθαρρύνει την έρευνα και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή εργασία σας και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις καθημερινές υποχρεώσεις σας.

Παρθένος

Παρθενάκια μου, αυτή η όψη σχηματίζεται μεταξύ του 1ου και 5ου ηλιακού σας Οίκου και θα επηρεάσει την αυτοδυναμία σας, τη δυναμική σας ως προσωπικότητα και την έκφραση του εαυτού.

Ο 1ος Οίκος αφορά τον εαυτό, την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση, ενώ ο 5ος Οίκος αναφέρεται στη δημιουργικότητα, την αυτοέκφραση και την απόλαυση. Η σύνδεση του Άρη με τον Πλούτωνα δημιουργεί μια δυναμική ανάμεσα στην αυτονομία μας και στο πώς την εκφράζουμε.

Κάτω από την επίδραση αυτής της όψης μπορεί να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή σας και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μπορεί ακομα το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αίσθημα της προσωπικής ταυτότητας και της αυθεντικότητας. Ενδέχεται να ενθαρρύνει την αποδοχή και την αγάπη για τον εαυτό και την έκφραση των αληθινών σας αισθημάτων και επιθυμιών. Επίσης, θα σας κάνει πιο δυναμικούς στην αναζήτηση για ένα ερωτικό ταίρι.

Θα επηρεαστεί επίσης η δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση. Μπορεί η σύνδεση των δύο πλανητών να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την έκφραση των δημιουργικών ταλέντων και των προσωπικών ενδιαφερόντων. Ενδέχεται να επηρεάσει την έκφραση μέσω της τέχνης, της μουσικής, της γραφής ή άλλων δημιουργικών μέσων. Τέλος, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ικανοποίησης και απόλαυσης από την έκφραση του αυθεντικού εαυτού σας.

Ζυγός

Ζυγάκια μου, ο Άρης διελαύνει στον 12ο και ο Πλούτωνας στον 4ο ηλιακό σας Οίκο και θα επηρεάσουν τον τομέα της ψυχικής και συναισθηματικής εσωτερικότητας, καθώς και την οικογενειακή ζωή.

Ο 12ος Οίκος αφορά στο υποσυνείδητο, τις πνευματικές εμπειρίες και γενικότερα τα “κρυμμένα” ζητήματα, ενώ ο 4ος Οίκος αναφέρεται στην οικογένεια, την κατοικία και την ασφάλεια. Η όψη αυτή θα δημιουργήσει μια αλληλεπίδραση μεταξύ της εσωτερικής αναζήτησης και της οικογενειακής ζωής.

Το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα μπορεί να ενθαρρύνει την εξερεύνηση της ψυχικής και πνευματικής σας κατάστασης. Μπορεί να δημιουργήσει μια αυξημένη ευαισθησία για τις ψυχικές σας ανάγκες και να ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Ενδέχεται να φέρει στο φως ανεξερεύνητες πτυχές του εσωτερικού σας κόσμου και να ενισχύσει την πνευματική σας σύνδεση και ευαισθησία.

Επιπλέον, αυτή η όψη μπορεί να επηρεάσει την οικογενειακή ζωή και την αίσθηση της ασφάλειας. Μπορεί να φέρει αλλαγές ή ανακατατάξεις στην οικογενειακή δυναμική και να επηρεάσει τις σχέσεις με τους οικείους σας. Ενδέχεται να ενισχύσει τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην οικογένειά σας και να δημιουργήσει την ανάγκη για έναν χώρο, που να προσφέρει συναισθηματική στήριξη και ασφάλεια.

Σκορπιός

Σκορπιοί μου, αυτή η όψη πραγματοποιείται ανάμεσα στον 11ο και 3ο ηλιακό σας Οίκο και θα επηρεάσει τις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τις φιλίες.

Ο 11ος Οίκος αφορά τις φιλίες, τις κοινωνικές ομάδες και τους στόχους σας για το μέλλον, ενώ ο 3ος Οίκος αναφέρεται στην επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την κινητικότητα. Θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων και της επικοινωνίας.

 Η όψη αυτή θα επηρεάσει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους και τους κοινωνικούς κύκλους σας. Μπορεί να φέρει αλλαγές ή νέες δυναμικές στις φιλίες και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες ή οργανώσεις με κοινά ενδιαφέροντα. Ενδέχεται να δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερη κοινωνική δραστηριότητα και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους.

Επιπλέον, αυτή η όψη μπορεί να επηρεάσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας για το μέλλον. Μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, που σας υποστηρίζουν στην επίτευξη των στόχων σας. Ενδέχεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών με άλλους ανθρώπους. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών, την κινητικότητα και το άνοιγμα στην επικοινωνία σας με τους γύρω σας.

Τοξότης

Τοξότες μου, το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα σχηματίζεται μεταξύ του 10ου και 2ου ηλιακού σας Οίκου και θα επηρεάσει την επαγγελματική σας πορεία, την οικονομική σας κατάσταση, αλλά και την αυτοπεποίθησή σας.

Ο 10ος Οίκος αφορά την καριέρα, το κύρος και την επαγγελματική επιτυχία, ενώ ο 2ος Οίκος αναφέρεται στην οικονομική ασφάλεια, τους πόρους και την αξία. Η επαγγελματική σας πορεία και η οικονομική σας κατάσταση συνδέονται λοιπόν μεταξύ τους.

Η όψη αυτή επιδρά στην επαγγελματική σας πορεία και θα φέρει αλλαγές ή ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Μπορεί να ενθαρρύνει την αναζήτηση και την επίτευξη υψηλότερων επαγγελματικών στόχων και την αναγνώριση των προσπαθειών σας. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει το κύρος και την αναγνώριση που απολαμβάνετε στον επαγγελματικό σας τομέα.

Όσον αφορά την οικονομική σας κατάσταση, το τρίγωνο αυτό μπορεί να φέρει ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων σας και βελτίωση της οικονομικής σας κατάστασης. Μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη οικονομικών στρατηγικών και να επηρεάσει θετικά την αξία των πόρων σας. Ενδέχεται να δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερη προσοχή και διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και να ενισχύσει την ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα στη ζωή σας.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι μου, η όψη πραγματοποιείται ανάμεσα στον 9ο και 1ο ηλιακό σας Οίκο και θα επηρεάσει την πνευματική σας ανάπτυξη, τις πεποιθήσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας.

Ο 9ος Οίκος αφορά τις πνευματικές πεποιθήσεις, τα ταξίδια, την ευρύτερη κοινωνία και τις ανώτερες μορφές γνώσης, ενώ ο 1ος Οίκος αναφέρεται στην προσωπικότητα, την εμφάνιση και τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον κόσμο. Η σύνδεση  του Άρη με τον Πλούτωνα δημιουργεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ της πνευματικής ανάπτυξης και της αυτοπαρουσίασης.

Το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα μπορεί να ενθαρρύνει την εξερεύνηση των πνευματικών πεποιθήσεών σας και την εμβάθυνση στη γνώση και τη σοφία. Μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη για ανοικτό πνεύμα και για διεύρυνση της σκέψης, καθώς και για εξερεύνηση νέων ιδεών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον σας για τα ταξίδια και την αναζήτηση πνευματικής εμπειρίας σε νέους τόπους και πολιτισμούς.

Όσον αφορά την αυτοπαρουσίαση, αυτή η όψη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας και τον τρόπο που παρουσιάζεστε στον κόσμο. Μπορεί να φέρει αλλαγές ή ενδυναμώσεις στην αυτοεκτίμησή σας και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση. Ενδέχεται να αυξήσει την αίσθηση της δικής σας αυθεντικότητας και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση της ταυτότητάς σας.

Υδροχόος

Υδροχόοι μου, ο Άρης διελαύνει στον 8ο και ο Πλούτωνας στον 12ο ηλιακό σας Οίκο και θα επηρεάσουν τις έντονες συναισθηματικές εμπειρίες, την μεταμορφωτική πλευρά και τον πνευματικό κόσμο του υποσυνείδητου ψυχισμού.

Ο 8ος Οίκος αφορά τις έντονες εμπειρίες, την αναγέννηση και τις σχέσεις εξουσίας, ενώ ο 12ος Οίκος αναφέρεται στον υποσυνείδητο ψυχισμό, την απομόνωση και τη σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο. Θα δημιουργηθεί μία σύνδεση μεταξύ των σκοτεινών πτυχών της ψυχής και του πνευματικού κόσμου.

Το τρίγωνο αυτό μπορεί να φέρει έντονες συναισθηματικές εμπειρίες και επαναπροσδιορίσεις στις σχέσεις εξουσίας που έχετε με άλλους ανθρώπους. Μπορεί να αναστατώσει τις συναισθηματικές αντιδράσεις και να δημιουργήσει την ανάγκη για εσωτερική ανανέωση και αναζήτηση βαθύτερης σημασίας στη ζωή σας.

Όσον αφορά τον υποσυνείδητο ψυχισμό, αυτή η όψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές, σκοτεινές πτυχές σας. Μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στις υποσυνείδητες επιρροές και να ενθαρρύνει την αναζήτηση απαντήσεων από τον πνευματικό κόσμο. Ενδέχεται να απαιτηθεί εσωτερική αναστροφή και αυτοεξέταση για την αντιμετώπιση παλαιών τραυμάτων και πεποιθήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίδραση αυτής της όψης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες κάθε ατόμου μπορεί να διαφέρουν. Ωστόσο, αυτή η όψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια, ό,τι υπάρχει στα βάθη της ψυχής σας και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε τις υποσυνείδητες και πνευματικές πτυχές της ύπαρξής σας.

Ιχθύες

Ιχθύες μου, αυτή η όψη πραγματοποιείται μεταξύ του 7ου και 11ου ηλιακού σας Οίκου και θα επηρεάσει τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους, την κοινωνική σας δικτύωση και τους φιλικούς σας κύκλους.

Ο 7ος Οίκος αφορά τις σχέσεις, τους συνεργάτες και το γάμο, ενώ ο 11ος Οίκος αναφέρεται στην κοινωνική δικτύωση, τους φίλους και τις κοινότητες. Θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των σχέσεων και της κοινωνικής σας ζωής.

Η όψη αυτή του τριγώνου μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασία. Μπορεί να φέρει νέους φίλους και γνωριμίες στη ζωή σας, δημιουργώντας ένα πλούσιο κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει τις υφιστάμενες σχέσεις και να δημιουργήσει μια αίσθηση συνεταιρισμού και αμοιβαίας υποστήριξης.

Όσον αφορά την κοινωνική σας δικτύωση, το τρίγωνο Άρη/Πλούτωνα μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή σας σε κοινότητες, ομάδες και οργανώσεις. Ακόμα μπορεί να φέρει ευκαιρίες για κοινωνική αναγνώριση και δημιουργία βαθιών σχέσεων με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους. Τέλος, αυτή η όψη μπορεί να φέρει νέα δυναμική και αναζωογόνηση στις σχέσεις και την κοινωνική σας ζωή.

Από την Σταυρούλα Σιώκη

Πηγή: christosarchos.gr

Φωτογραφία: unsplash

Διάβασε ακόμη