Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

4 γυναίκες στελέχη της AstroBank στο πλευρό της Europa Donna

Το Σάββατο, 8 Οκτωμβρίου στις 17.45 όλες μαζί στην Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες.

Φέτος, η Europa Donna συµπληρώνει τα 20χρονά της και χωρίς τους περιορισµούς της πανδηµίας ο κόσµος θα µπορεί να δώσει µαζικά το παρόν του, για να τιµήσει τις γυναίκες αυτές που πριν 20 χρόνια αποφάσισαν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν προληπτικούς ελέγχους για καρκίνο του µαστού, αλλά και να διασφαλίσουν τα δικαιώµατα των ασθενών. Να τιµήσει αυτές που έφυγαν, εκείνες που νίκησαν, και να συµπαρασταθεί σε όλους όσοι παλεύουν µε την ασθένεια. Η Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες έχει διαχρονικά καθιερωθεί ως η κορυφαία στιγµή της προσπάθειας ενηµέρωσης και αφύπνισης του κοινού για τον καρκίνο του µαστού, και πρόσφατα, τον καρκίνο των ωοθηκών. Αποδεδειγµένα, η εκδήλωση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη δηµιουργία του Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, αλλά και στην επίτευξη ενός διαχρονικού στόχου, εκείνου της εξατοµικευµένης θεραπείας.

Φέτος, η Πορεία θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική παρουσία των συµµετεχόντων και θα ξεκινήσει από τον χώρο στάθµευσης απέναντι από το κτίριο της ΠΑΣΥ∆Υ στη Λευκωσία, θα κάνει σταθµό στα Κεντρικά Κτίρια της AstroBank στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας. H φετινή διεκδίκηση στo πλαίσιo της πορείας αφορά τη νοµική κατοχύρωση του “∆ικαιώµατος στη Λήθη” (The right to be forgotten). Το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε ατόµου µε εµπειρία καρκίνου, να προχωρήσει στη ζωή του, χωρίς διακρίσεις, έχοντας πρόσβαση σε ασφαλιστικές καλύψεις και χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις. Το λουλούδι του λωτού, ο καρπός της “Λήθης” στη µυθολογία, γίνεται το σύµβολο της φετινής εκστρατείας.

Η ΕΕ ζητά από όλα τα κράτη µέλη, όπως το αργότερο µέχρι το 2025, να εγγυώνται το ∆ικαίωµα στη Λήθη σε όλους τους καρκινοπαθείς, 10 χρόνια µετά το τέλος της θεραπείας τους, ή 5 χρόνια µετά, για τα άτοµα που διαγνώστηκαν πριν τα 18 τους.

“ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΜΑΖΙ”
Συνοδοιπόρος της Europa Donna Κύπρου στην Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες είναι τα τελευταία 13 χρόνια η AstroBank, στηρίζοντάς την µε όλες της τις δυνάµεις. Κάτι που ξεκίνησε από µία πρωτοβουλία που συσπείρωνε άτοµα µε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο ζήτηµα ή συγγενείς ασθενών, έχει µετεξελιχθεί, και µε τη συµβολή της Τράπεζας, σε µία πραγµατικά µαζική εκδήλωση που µεταφέρει το µήνυµα της ζωής. Η AstroBank βρίσκεται δίπλα στην Οργάνωση αλλά και στις γυναίκες της Κύπρου, µε στόχο τόσο την οικονοµική ενίσχυση της δράσης όσο και την πολύπλευρη στήριξη του φορέα της, ώστε αυτός να αναπτυχθεί.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας κ. Αριστείδης Βουράκης, για την AstroBank η στήριξη στο έργο της Europa Donna Κύπρου αποτελεί προτεραιότητα που δεν µεταβάλλεται, όσο δύσκολες κι αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Μέσα από τη διαχρονική στήριξη προς τη Europa Donna Κύπρου, µε αποκορύφωµα την Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες, που έχει καθιερωθεί κάθε Οκτώβριο, εκφράζουµε τον θαυµασµό µας προς όλες τις γυναίκες και τους συµπολίτες µας που δοκιµάστηκαν από την ασθένεια, µα κυρίως αγωνίζονται για την υγεία τους. Η σχέση αυτή συνεχίζει για 13 χρόνια και θα συνεχίσει µε την Τράπεζα ως διαχρονικό στρατηγικό συνεργάτη. Σταθερός µας στόχος παραµένει η έµπρακτη και µακροπρόθεσµη στήριξη φορέων που επιδιώκουν τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ισότητας, ανάπτυξης και προόδου. Ιδιαίτερα ενισχυτικό στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι τα µέλη του προσωπικού της Τράπεζας”.

Για την εµπειρία τους αλλά και τα προσωπικά τους συναισθήµατα, µέσα από την πολύχρονη συνεργασία της AstroBank µε τη Europa Donna, µας περιγράφουν τέσσερις γυναίκες στελέχη της Τράπεζας, η κ. Τώνια Χατζηκωστή Επικεφαλής του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, η κ. Εύη Ρωσσίδου Εκτελεστική ∆ιοικητική Σύµβουλος, Επικεφαλής του Τοµέα Corporate, SME & Shipping, η κ. Χάρις Κυνηγού Επικεφαλής της Υπηρεσίας Private Banking & ESG και η κ. Γεωργία Αποστόλου υπεύθυνη του Τµήµατος Μάρκετινγκ.

Τώνια Χατζηκωστή


Ως επικεφαλής του Τµήµατος Προσωπικού της AstroBank πώς θα σχολιάζατε την πολυετή εµπλοκή µε τη διοργάνωση µιας τόσο µεγάλης εκδήλωσης;
Σχεδόν κάθε σπίτι έχει βιώσει την εµπειρία του καρκίνου, οπότε η πλειοψηφία των ανθρώπων κατανοούν τις δυσκολίες που περνά µια οικογένεια, όταν κληθεί να συµπαρασταθεί σε ένα µέλος της που κτυπήθηκε από αυτή την ασθένεια. Το προσωπικό της AstroBank είναι µια µεγάλη οικογένεια, έτσι νιώθουµε και έτσι συµπεριφερόµαστε ο ένας στον άλλον. Ξέρουµε συναδέλφους µας που νόσησαν, ξέρουµε συναδέλφους µας που είχαν αγαπηµένα τους πρόσωπα µε καρκίνο. Κάθε φορά που πλησιάζει η διοργάνωση της Πορείας µε τις Ροζ Φιγούρες νιώθω το πάθος µε το οποίο κάθε µέλος του προσωπικού θέλει να συνεισφέρει στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Θέλουµε να ενηµερώσουµε τις γυναίκες, τον κόσµο όλο, για τον καρκίνο του µαστού και για τη συµπαράσταση που προσφέρει η Europa Donna Κύπρου σε ασθενείς και οικογένειες. Και δίνουµε όλοι τον καλύτερό µας εαυτό. Τα συναισθήµατα που προκαλούνται σε όλους όσοι συµµετέχουµε στην προετοιµασία και την υλοποίηση της Πορείας, αλλά και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων, είναι πολλά και κάποτε ανάµικτα. Ερχόµαστε σε επαφή µε τον πόνο, τον φόβο και την αγωνία για την επόµενη ηµέρα και την ίδια ώρα µε την ελπίδα και τη χαρά της νίκης.

Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε ενόψει της φετινής Πορείας;
Η Europa Donna Κύπρου εδώ και 20 χρόνια αγωνίζεται και διεκδικεί, στέκεται δίπλα σε γυναίκες και άντρες που βιώνουν τον καρκίνο του µαστού και τον γυναικείο καρκίνο των ωοθηκών και ενηµερώνει όλους τους πολίτες για την πρόληψη αλλά και τις επιλογές θεραπείας που δίνει η επιστήµη σήµερα κατά του καρκίνου του µαστού και των ωοθηκών. Νιώθω υπερήφανη που η AstroBank είναι ενεργό µέλος αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας και µου δίνεται η ευκαιρία προσωπικά και µέσα από τον ρόλο µου στην τράπεζα, µαζί µε άλλους συναδέλφους, µε συνεργασία και αλληλεγγύη, να ενώσουµε τις φωνές µας µε τους συµπολίτες µας στον αγώνα κατά του καρκίνου, για µια καλύτερη ζωή, χωρίς διακρίσεις.

Εύη Ρωσσίδου


Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες η AstroBank θα συνεχίσει να στηρίζει την Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες;
∆εν θα µπορούσε να είναι αλλιώς. Η στήριξη της Europa Donna Κύπρου στο πολύτιµο έργο της, έχει µπει στο DNA κάθε συναδέλφου εδώ στην AstroBank. Όσο µπορούµε και όπως µπορούµε, θέλουµε να είµαστε ενεργό µέλος αυτής της τεράστιας προσπάθειας, η οποία αποδίδει έµπρακτα καρπούς. Στην κυριολεξία σώζει ανθρώπινες ζωές και γι’ αυτό τη συνεχίζουµε για 13η χρονιά, θεωρώντας ότι δεν πρέπει καµία άλλη γυναίκα να χαθεί επειδή αµέλησε ή δεν γνώριζε. Οφείλω να αναφερθώ σε κάποιες από τις επιτυχίες της Europa Donna Κύπρου και των δράσεών της, που εκτείνονται πέραν της εξαιρετικά πολύτιµης διαφώτισης. Ειδικά, να σηµειώσω ότι η Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες συνέβαλε στη δηµιουργία του Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, αλλά και στην επίτευξη ενός διαχρονικού στόχου, εκείνου της εξατοµικευµένης θεραπείας για κάθε γυναίκα µε καρκίνο του µαστού ή των ωοθηκών.

Τι θα θέλατε να τονίσετε ενόψει της φετινής Πορείας ως µέλος της AstroBank αλλά και ως γυναίκα;
Το γεγονός ότι µετά από δύο χρόνια που η Πορεία διεξήχθη υβριδικά και ως επί το πλείστον διαδικτυακά, θεωρώ πως σηµατοδοτεί την επάνοδο σε µια κανονικότητα που θα αναδείξει το πάθος και την αποφασιστικότητα, τόσο των στελεχών της Europa Donna Κύπρου όσο και εµάς ως στρατηγικών της εταίρων, ώστε οι σκοποί της να επιτευχθούν, όσες δυσκολίες κι αν συναντήσουµε σε αυτόν τον δρόµο. Από την άλλη, έχω συνειδητοποιήσει µέσα από αυτή την εµπλοκή το πόσο σηµαντικό είναι όλοι όσοι εµπλέκονται σε µία πρωτοβουλία, ειδικά όταν πρόκειται για έναν σκοπό όπως αυτός, να την αισθάνονται δική τους. Πλέον, κάθε χρόνο, περιµένουµε την «πορεία αγάπης, αισιοδοξίας και δύναµης», όπως µου αρέσει να την αποκαλώ, αφού εµπερικλείει τα συναισθήµατα που κρύβει µέσα της η κάθε γυναίκα και τη βοηθούν να ξεπερνά τις δύσκολες καταστάσεις. Η µάχη ενάντια στον καρκίνο είναι µια µάχη που θα κληθούµε να δώσουµε πολλοί από εµάς και χρειάζεται δύναµη, κουράγιο και αποφασιστικότητα για να το πολεµήσουµε. Είναι µια διαδροµή ψυχοφθόρα και κανένας συµπολίτης µας, γυναίκα ή άντρας, δεν πρέπει να την περνά µόνος.

Χάρις Κυνηγού

Πώς συνδέονται οι στόχοι ESG της Τράπεζας µε τη στήριξη του θεσµού της Πορείας µε τις Ροζ Φιγούρες της Europa Donna;
Η ένταξη στον στρατηγικό µας σχεδιασµό των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, ∆ιακυβέρνηση) και η προσαρµογή της εταιρικής κουλτούρας στις προκλήσεις της νέας εποχής, µε δράσεις και πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την αειφορία και την κοινωνική ευηµερία, είναι το νέο στοίχηµα για την Τράπεζα, όπως και για όλες τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να έχουν ισχυρό κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωµα. Για ακόµα µια χρονιά επιλέγουµε να στηρίξουµε την Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες, άλλωστε έχει πια αφοµοιωθεί στην κουλτούρα µας. ∆εν είναι αυτοσκοπός να ενισχύουµε µόνο οικονοµικά την Europa Donna Κύπρου αλλά, πρωτίστως, να ευαισθητοποιούµε την κοινωνία γύρω από τον καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών. Αυτή η Πορεία, από µία πρωτοβουλία που συγκέντρωνε µια φορά τον χρόνο άτοµα µε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο ζήτηµα ή συγγενείς ασθενών, έχει εξελιχθεί σε µία µαζική εκδήλωση που µεταφέρει το µήνυµα της ζωής και της ελπίδας. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που αισθάνοµαι υπερήφανη καθώς ως AstroBank συµβάλαµε και συµβάλλουµε, µε κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτό.

Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε προσωπικά γι’ αυτή την εκδήλωση;
Συµπληρώνονται φέτος 13 χρόνια στήριξης του οργανισµού Europa Donna Κύπρου και όλοι εδώ στην AstroBank αισθανόµαστε αναπόσπαστο µέρος αυτής της προσπάθειας. Με όλες µας τις δυνάµεις και µε προθυµία, βρισκόµαστε στο πλευρό των διοργανωτών αλλά και στις γυναίκες της Κύπρου και θα συνεχίσουµε να το πράττουµε. Η προσφορά προς την κοινωνία, εξάλλου, είναι τρόπος ζωής πλέον για τα στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας και θέλουµε, ως ενεργοί πολίτες, να επιστρέφουµε στην κοινωνία την εµπιστοσύνη την οποία µας δείχνει. Για την AstroBank η στήριξη στο έργο της Europa Donna Κύπρου αποτελεί προτεραιότητα που δεν µεταβάλλεται, όσο δύσκολες κι αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Φέτος, θα ενώσουµε τις φωνές µας µε τη Europa Donna που διεκδικεί, για όλους τους καρκινοπαθείς, µια ζωή χωρίς διακρίσεις. Ο καρκίνος δεν πρέπει να είναι ταµπού και απαγορευµένο θέµα συζήτησης. Η δυναµικότητα που εκπέµπει αυτή η µεγάλη, µαζική σύναξη, ενώνει τις γυναίκες για να µην αισθάνεται καµία µόνη της.

Γεωργία Αποστόλου

Έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει η φετινή Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες; Ποιο είναι το µήνυµα που θέλει να δώσει στον κόσµο;
Μετά την πανδηµία και παρ’ όλες τις συνθήκες και το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που όλοι βιώνουµε, η φετινή 18η πορεία, θα γίνει και πάλι µε φυσική παρουσία, µετά από αποχή τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλουµε να καλέσουµε τον κόσµο να έρθει να συµπορευτεί µαζί µας, να περπατήσουµε ξανά όλοι µαζί, ενώνοντας τις φωνές µας και τις δυνάµεις µας για τις γυναίκες και τους άντρες της ζωής µας, για τα παιδιά µας, για µια καλύτερη ζωή χωρίς διακρίσεις. Να κάνουµε και πάλι την Πορεία µε τις Ροζ Φιγούρες τη µεγαλύτερη πορεία ζωής που γίνεται στην Κύπρο. Η φετινή δυναµική διεκδίκηση στα πλαίσια της Πορείας αφορά το “∆ικαίωµα στη Λήθη” για όλα τα άτοµα µε εµπειρία καρκίνου. Το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε ατόµου µε εµπειρία καρκίνου να προχωρήσει στη ζωή του χωρίς διακρίσεις. Το λουλούδι του λωτού, ο καρπός της “λήθης” στη µυθολογία γίνεται το σύµβολο της φετινής εκστρατείας.

Πόσο σας επηρεάζει αυτή η εµπλοκή στο έργο της Europa Donna Κύπρου, έστω και µέσα από την επαγγελµατική σας ιδιότητα;
Κατά τη διάρκεια αυτών των 13 χρόνων, πορευτήκαµε µαζί µε τη Europa Donna Κύπρου για την επίτευξη των στόχων της και παρόλο που µε το πέρασµα του χρόνου δεδοµένα και πρόσωπα µπορεί να άλλαξαν η αγάπη και η αφοσίωση για τον κοινό σκοπό συνεχίζει να υπάρχει και να µεγαλώνει. Έχουµε ταυτιστεί µε το όραµα για µια κοινωνία, όπου καµιά ζωή δεν θα χάνεται από καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών. Μέσω αυτής της διαδροµής, γνώρισα γυναίκες που έζησαν και πάλεψαν τον καρκίνο και βγαίνοντας νικήτριες έρχονται µε πάθος και πίστη να βοηθήσουν άλλες γυναίκες που δοκιµάζονται. Αυτό µε βοήθησε και σε προσωπικό επίπεδο, αφού στην οικογένειά µου υπάρχουν περιστατικά. Η συναναστροφή µε αυτούς τους ανθρώπους µε γεµίζει δύναµη και ελπίδα, ότι µπορούµε να πετύχουµε πολλά όταν είµαστε ενωµένοι και αφοσιωµένοι σε έναν κοινό σκοπό.

Ο καρκίνος είναι µια πραγµατικότητα που µας αφορά όλους αδιακρίτως, γι’ αυτό και ο ρόλος του καθενός είναι πολύ σηµαντικός. Είµαστε ευγνώµονες και περήφανες ως γυναίκες, που µας δίνεται η ευκαιρία και µέσα από την επαγγελµατική µας πορεία να διεκδικούµε δυναµικά µαζί µε άλλες γυναίκες και να συνεισφέρουµε στην εξέλιξη και την αλλαγή.

Διάβασε ακόμη